Organisaties

Organisatie & Maatschappij

"Menselijke relaties behoren tot de bottomline van elk bedrijf: ze zijn de sleutel tot succes (Esther Perel)". Een succes van een organisatie hangt af van de kwaliteit van relaties tussen deze mensen. Watliefdekan kijkt op een eigentijdse manier naar de vraagstukken van vandaag en morgen. In bedrijven en in het maatschappelijke veld. Met specialisatie in de sector zorg en welzijn. 

Er zijn steeds meer vraagstukken in organisaties en in de maatschappij, waar we niet echt antwoord op hebben. Vraagstukken rondom transformatie in de ouderenzorg bijvoorbeeld of samenwerking in het sociale domein. En op bedrijf-/teamniveau: 'wat is er nu toch echt aan de hand op onze afdeling; het stroomt niet. Wat invloed heeft op het werkgeluk, de productiviteit en ons imago'. Om te kijken vanuit relatie- en systemisch perspectief laat een ander licht schijnen op het vraagstuk en de oplossing. Een oplossing met impact.  

Waarom?

Soms stroomt het niet tussen personen, in een team, afdeling, in de gehele organisatie of maatschappij. Meestal ligt de oplossing in de onderstroom. De combinatie in het zien vanuit systemisch perspectief (maatschappelijk en organisatieniveau) en vanuit EFT-therapie (hechtingsbehoefte, individueel niveau) vormen een gouden duo. Vaak staat er zoveel (vaak onbewuste, onbedoelde) druk op het systeem in een organisatie, dat deze uiteindelijk wordt 'uitgespeeld' of zichtbaar is in een team of in individuen. Het lijkt dan dat het probleem zich afspeelt tussen bijvoorbeeld deze individuen, maar de oorzaak en oplossing ligt op organisatie- of maatschapppelijk niveau. Als daar zicht op is, wordt duidelijk wat individuen hierin wel of niet te doen hebben. 

Wat? Hoe?

Ik houd van complexe vraagstukken. Onder water zien en de medaille van twee kanten bekijken. Ik houd van impact hebben: een kwartje zien vallen, meer ruimte ervaren, van betekenis zijn.

Basisprincipes. De drie basisprincipes van systeemdynamiek zijn altijd leidend in relaties tussen mensen in een organisatie: 1. Iedereen doet mee; 2. Ordening: iedereen heeft een plek in het geheel en 3. Er is balans in geven en nemen. Als er een disbalans is in (één van) deze principes, dan ontstaat disbalans in het systeem van bijvoorbeeld een team, een afdeling, een organisatie, de omgeving van de organisatie. 

Onderstroom. Vaak wordt een disbalans in het systeem 'uitgespeeld' of zichtbaar via individuen, teams of afdelingen: in relaties. Terwijl er in feite andere oorzaken zijn, waardoor er systeemdruk komt op een betreffend individu of team: 'de onderstroom'. Deze onderstroom is van invloed op het geheel, waarin bovenbeschreven drie basisprincipes de essentie zijn. Het is noodzakelijk om deze onderstroom te vangen, zodat de kern van 'het probleem', danwel de oplossing zichtbaar en tastbaar wordt. 

Aan de slag! Met de opdrachtgever is er altijd een eerste gesprek over o.a. aanleiding, urgentie, de case en het speelveld. Samen verkennen we de problemen, wensen en mogelijkheden. Daarna volgt een voorstel/offerte en een plan van aanpak voor de praktijk. En gaan we samen aan de slag. Wij zijn altijd voor oplossingen die er echt toe doen, die 'zoden aan de dijk zetten'. We zijn goed in zaken aan het licht brengen én de oplossing vormgeven in de praktijk. Samen mét de mensen die erover gaan. 

Partners. Watliefdekan heeft een breed netwerk van professionals, welke (kunnen) worden ingezet in zakelijke opdrachten, indien nodig danwel wenselijk. 

 

 

 

Opdrachten

Voorbeelden van recente opdrachten.

Casus Ziekenhuis. In een ziekenhuis liep het al jaren lastig op een afdeling: hoog ziekteverzuim, wisselingen in management, strijd en bondjes in het team, uitblijven van effectiviteit, efficiency en innovatie. Na een persoonlijk gesprek met elk teamlid, artsen en managers, werd de systeemdynamiek duidelijk. Grote krachtenvelden op organisatieniveau gaven een enorme systeemdruk op het team en tussen individuen in het team, waardoor er een situatie van onveiligheid, niet gezien worden, verzuim en strijd ontstond. Oplossing. Door dit systeem duidelijk te maken en te erkennen, ontstond zicht op de onderstroom / het echte probleem, ruimte voor gesprek, teamleden die elkaar meer gingen horen en zien en het leggen en pakken van de verantwoordelijkheid waar deze hoorde. Met gevolg: een andere wending in het team.  

Casus Gemeente. In een gemeente was strijd ontstaan tussen een directeur en een manager. Ze konden en wilden niet meer open staan voor elkaar, waardoor er slechts één keuze voorlag: ontslag van de manager. En toch was dit voor beiden niet de juiste weg. Oplossing. Via de EFT-methodiek zijn beide mensen weer in gesprek gekomen en is over en weer begrip. Uiteindelijk heeft de manager zelf aangegeven te vertrekken. Echter in goed overleg en met opgeheven hoofd. 

Casus zorgorganisatie. In een zorgorganisatie ontstond een onhoudbare situatie tussen een manager en een teamlid, wat z'n weerslag had op het gehele team en ontwikkeling in dit team. Oplossing. Na persoonlijke gesprekken vanuit de systemische blik, werd duidelijk dat de voornaamste reden gelegen was in 'de ordening'. De manager was eerst teamleider en nu manager in hetzelfde team. Deze nieuwe rol en nieuwe plek was verwarrend voor haarzelf en voor haar medewerkers - en zo ontstond achterklap en onveiligheid in het team. Door dit inzicht ontstond openheid in en grip op de situatie. 

Investering

Investering

Voor bedrijven werken we in opdracht. Elk project/traject is maatwerk. Het uurtarief in opdrachten is afhankelijk van duur en intensiteit. 

 

Wat anderen zeggen...

"Via hier laat ik je graag nog een keer weten hoe blij ik was met het gesprek met jou vorige week. Het heeft me zo goed gedaan en (nog) meer inzicht danwel bevestiging gegeven. Ik houd je op de hoogte. En graag kom ik binnenkort weer een keer langs voor ‘spiegelen, prikken en sparren’. Nogmaals erg bedankt, dit was een belangrijke stap voor mij. Die me energie geeft en de goede richting op helpt."
Lees verder
"Ik heb Yvonne leren kennen als iemand met veel passie en inspiratie voor haar vak. Zij heeft ons geholpen met het maken van een analyse en komt vervolgens met een voorstel dat inspeelt op onze coaching/ trainingsvraag. Met haar eigen stijl, deskundigheid en ervaring is zij in staat om tijdens een training een prettig klimaat te scheppen waarin deelnemers zich veilig voelen. In goede sfeer weet ze wat in het team speelt op tafel te leggen en samen met de groep te doorgronden. Samen met het team zijn er mooie inzichten gekomen en heeft men nuttige handvatten gekregen die ik in de dagelijkse praktijk terug zie bij het team. Altijd met een glimlach en vol respect voor de deelnemer. Paula Nass - Catharina Ziekenhuis"
Lees verder
verhelderen wat is.|||helen.|||kleur geven aan je relaties, je werk, je leven.|||laten zien wat is. |||pijn doen.|||voeden.|||verrijken.|||laten zien wat kan.